skip to Main Content

We Consulting projekterar Big City Triangle

We Consulting Projekterar Big City Triangle

Det är med stolthet vi kan berätta att We Consulting har fått förtroendet att projektera Big City Triangle i södra Sverige. Projektets syfte är att bygga ut ett fibertransportnät för kommunikation mellan Stockholm, Göteborg och Malmö och We Consulting kommer att projektera 500 km av sträckan.

Jonas Widén, ansvarig för affären på We Consulting, berättar:

Det är fantastiskt kul att We Consulting har fått förtroendet att genomföra detta projekt. Detta är ytterligare ett bevis för att vår samlade kompetens och erfarenhet inom fiberområdet står sig starkt på den svenska marknaden. Vi ser fram emot ett långt och spännande projekt tillsammans med vår uppdragsgivare.

Arbetet inleds under juni 2017 och kommer att pågå i två år, fram till juni 2019. 

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Jonas Widén för mer information.
Back To Top