Fiberfabriken

Bygg framtidssäkra och robusta fibernät med oss

Efterfrågan på bra fibernät ökar ständigt. Att möta denna efterfrågan snabbt nog, och att hitta rätt leverantörer och partners kan vara en utmaning. Därför har We Consulting tagit fram tjänstekonceptet Fiberfabriken. Vi erbjuder trygga, effektiva och robusta helhetslösningar inom fiberbyggande, hela vägen från planering till utförande och driftsäkerhetsarbete. Ett fibernät ska kunna användas under lång tid, och vara dimensionerat för att kunna möta framtidens behov. Vi hjälper dig att planera nätet så att det motsvarar både dina egna och dina kunders behov, både idag och imorgon.

Vi har skapat Fiberfabriken för dig som representerar till exempel nätägare, fiberförening eller entreprenör.

Till Fiberfabriken
fiber-3

Nätplanering/Design

fiber-5

Projektledning

fiber-4

Projektering

fiber-2

Driftsäkerhet

fiber-1

Dokumentation

fiber-6

Säljstöd

Kontakt

David Björklund, Affärsutveckling

david.bjorklund@we-consulting.se
+46 706 75 88 76