Slide background

CERTIFIERINGAR

Stärk er konkurrenskraft med Robust fiber-certifiering

Vår bransch bygger grunden för det digitala samhället och det är vårt ansvar att infrastrukturen fungerar och lever upp till dagens och framtidens krav.
Därför har telekombranschen tagit fram konceptet Robust fiber – en efterlängtad standardisering för hög kvalitet och driftsäkerhet.

Nu kan du utbilda dig i din yrkesroll eller som ledare utbilda din personal. Det ger era kunder ett bevis på att ni levererar framtidssäkra nät med hög kvalitet och stärker er konkurrenskraft.

Utbildning Robust fiber

För dig som arbetar med fiberanläggningar finns nu möjligheten att ta ett utbildningsbevis eller personcertifikat för Robust fiber. Det ger konkurrensfördelar, är en viktig vidareutbildning för personalen och visar att ert företag är en seriös aktör.

Fler och fler beställare av fibernät ställer även som krav att personal ska vara certifierad eller ha utbildningsbevis – så passa på att vara redo och en av de första aktörerna med kvalitetsstämpel!

Utbildningsbevis

Utbildningsbevis är till för dig som arbetar som installatör, anläggningstekniker, schaktentreprenör inom fiberförläggning, inmätare eller söker mer kunskap inom området förläggning av fibernät.

Under utbildningen går vi igenom utvalda delar av ”Anvisningar för robust fiber”. Utbildningen är förberedande för att du ska klara provet för utbildningsbeviset och följer den kravspecifikation som Robust fiber tagit fram.

Vid provtillfället ska du kunna visa på kunskaper och färdigheter för de olika minimikraven i Robust fiber. Du ska även ha kännedom om var du kan hitta olika typer av information i anvisningarna.

Innehåll
 • Introduktion
 • Fiberanläggningsprojekt
 • En orientering – Nät och noder
 • Förberedelser
 • Kanalisation
 • Optokablar
 • Trummor
 • Förläggning
 • Spårbarhet
 • Anslutning och terminering
 • Miljö och arbetsmiljö
 • Förläggningsmetoder
 • Site och nod
 • Märkning
 • Dokumentation
 • Besiktning

Personcertifikat

Personcertifikat är för dig som arbetar som projektör, projektledare, arbetsledare, besiktningsman, materialleverantör, beställare av entreprenadtjänster eller konsult.

Läs mer och boka!

Innehåll
 • Introduktion
 • Begrepp och definitioner
 • Nät
 • Förläggningsmetoder
 • Site och Nod
 • Dokumentation
 • Besiktning
 • Utbyte av erfarenheter
Om utbildning & slutprov
 • Antalet personer per utbildningsdag är maximerat till 20 st.
 • Utbildningsmaterial finns i form av anvisningar på robustfiber.se
 • Utbildningen sker på svenska och utbildningsmaterialet är på svenska.
 • Vid utbildningstillfället kommer det finnas möjlighet att genomföra prov för utbildningsbevis eller personcertifikat.
 • För prov tillkommer en avgift till certifieringsorganet som faktureras direkt mellan den sökande och certifieringsorganet.

Utbildningsbevis anläggning: 600 kr exkl moms

Personcertifikat anläggning: 3.800 kr exkl moms