skip to Main Content

We och de globala hållbarhetsmålen

We Och De Globala Hållbarhetsmålen

2015 var ett historiskt år för alla som jobbar för minskad klimatpåverkan och en hållbar framtid för vår vackra, mångfaldsrika planet. Världens ledare skrev då under Agenda 2030, ett avtal med 17 globala hållbarhetsmål för att uppnå tre fantastiska saker; att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Den skeptiskt lagda kan med rätta se stora utmaningar i att få alla länder att tillsammans leva upp till de i sammanhanget kanske självklara sakerna. Vi skulle förmodligen behöva sikta – och nå – högre. Men även den skeptiska bör förstå det stora i att avtalet med de 17 målen faktiskt blev överenskommet och underskrivet.

Värderingsstyrt från starten
På We Consulting har vi ända sedan vi drog igång byggt in våra grundvärderingar glädje, enkelhet och långsiktighet i varenda del av vår verksamhet. Vi har velat att arbetet på We, förutom att vi ska bygga världens bästa konsultbolag att arbeta på och tillsammans med, även ska innebära att man bidrar till något positivt utanför företaget. Ett stort fokus har lagts på att växa hållbart, verka hållbart och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Under 2016 har vi lagt extra mycket engagemang på samhällsansvar, välgörenhetsarbete och arbete för jämställdhet och mångfald på vårt företag.

De globala målen som styrmodell
Därför känns det som ett naturligt och självklart steg att under 2017 koppla vårt hållbarhetsarbete till en ny styrmodell. En som är framtagen av världens alla ledare och som ger ett otroligt motiverande och tydligt ramverk för ett hållbart företag, i en hållbar framtid. Vilken styrmodell jag talar om? De 17 globala målen såklart.

Därför kommer vi i år att börja använda det som tagits fram för Agenda 2030 i vårt CSR-arbete och miljöaktiviteter för att vara med och bidra till de 17 globala målen. Vi kommer till en början att fokusera på mål som vi tillsammans prioriterar. Vi kommer se vilka områden som mest naturligt kopplar till vår verksamhet.Några exempel är mål nummer 11, hållbara städer och samhällen, eller mål nummer 9 om en hållbar infrastruktur och att öka tillgången på informations- och kommunikationsteknik. Längre fram kommer vi att addera fler av målen till vårt arbete.

Jag vill härmed utmana fler företag i såväl vår som andra branscher att göra samma sak. För mig känns det självklart att inrikta och linjera allt vi gör med mål som tar världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Vill du veta mer om de Globala Målen och Agenda 2030 så kika gärna in på www.globalamalen.se.

Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra enorm skillnad!

Mats Rönnlund, VD We Consulting

Back To Top