skip to Main Content

Bredband i världsklass för Com Hems kunder

Bredband I Världsklass För Com Hems Kunder

Com Hem ville bygga ut sin motorväg för bredband, telefoni och TV och öka kapaciteten hela vägen ut till kund, allt för att skapa ännu bättre tjänster och kundupplevelser i världsklass.

I tre år har utbyggnaden av IP Core backbone-nät och förbättring av kapaciteten från huvudcentral ut till kunderna i hela Sverige pågått. Det har nu resulterat i ett nät som klarar dagens behov, är förberett för framtida behov och Com Hem kan dessutom stoltsera med att vara bästa leverantören i Netflix månatliga kapacitetsmätningar. We Consultings Johan Bergman har projektlett arbetet hela vägen.

Johan Bergman, projektledare på We Consulting, har i drygt 3 år projektlett två stora förbättringsprojekt på Comhem. Som projektledare har han haft ansvaret för att samordna, planera och driftsätta arbetet med att stärka och förbättra Comhem:s nät.

comhem-johan-bergman-projektledare

I det första projektet satsade Comhem på att bygga ut sin motorväg för bredband, TV och telefoni genom att bygga ett kraftfullare IP core backbone-nät över hela landet. Johan har lett projektet från design och release till deploy. I ett utmanande projekt har Johan och Comhem lyckats byta ut det gamla nätet mot det nya i hela landet, från Kiruna i norr till Ystad i Söder.

-Johan och We Consulting har varit starkt bidragande till framgången i båda projekten, som bägge har lett till Com Hems framgång i att leverera kapacitet med hög tillgänglighet till sina bredbandskunder. Johan har tillfört struktur och samordning av aktiviteter mellan många av Com Hems avdelningar och externa entreprenörer, vilket inneburit en väldigt hög leveransprecision under implementeringstiden.
Bosse Bredby, ansvarig för utbyggnad av kapacitet och IP-nät på Com Hem 

När backbone-nätet var utbyggt från huvudcentralerna upp mot core-nätet, var det dags för nästa projekt; att förbättra kapacitet och driftsäkerhet från huvudcentralerna ut till kunderna. Det här arbetet är mer komplext eftersom det är stora variationer på huvudcentraler och i nätet. Det kräver noggranna förberedelser och flera personer är med vid varje jobb. Det kräver mycket planering och koordinering, något som Johan ansvarat för i det dagliga arbetet.

comhem-johan-bergman

– Syftet är helt enkelt att skapa bättre tjänster och upplevelser för kunderna, som till exempel att streama film utan fördröjningar och avbrott. Varje månad skickar jag en bild från Netflix till min chef, som en rolig grej. De mäter nämligen varje månad vilken leverantör som ger bäst kapacitet till Netflix kunder och sen vi började arbeta med kapacitetsprojektet så har Comhem varit bäst varje månad!

sweden-leaderboard-2016-04

Back To Top