skip to Main Content

We Consulting är först i Sverige med Great Place To Work-certifiering

We Consulting är Först I Sverige Med Great Place To Work-certifiering

Idag kan vi stolt meddela att We Consulting är först i Sverige med Great Place To Work-certifiering. Under våren har We Consulting genomfört en medarbetarundersökning och en culture audit tillsammans med Great Place To Work och erhåller nu som första företag i Sverige deras nya certifiering för utmärkta arbetsplatser.

Så här beskrivs certifieringen av Great Place To Work:
”Great Place to Work® certifiering är den första och hittills enda certifieringen av utmärkta arbetsplatser.
Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en utmärkt arbetsplats. Detta baseras på mer än 25 års empirisk forskning och analys, samt miljontals medarbetarundersökningar i 50 länder. Utvärderingen är gjord av en neutral utomstående part, vilket säkerställer ett oberoende i utvärderingen. Årlig revision och utvärdering säkerställer att resultaten bibehålls. Företagets organisations-och ledaraktiviteter utvärderas i en Culture Audit®, samt genom en omfattande undersökning av medarbetarnas upplevelse av tillit, stolthet och kamratskap på arbetsplatsen i medarbetarundersökningen Trust Index®. För att uppnå en certifiering måste nivån på kulturskapande aktiviteter och utvärderingen av medarbetarna vara i linje med eller överstiga den internationella nivån för godkänd certifiering.”

We Consultings HR-chef Sophia Johansson är glad och stolt över certifieringen:

– Det känns så klart jättekul att vara det första företaget i Sverige som får denna certifiering och att den till stor del baseras på medarbetarnas egen upplevelse. Det är dessutom en kvalitetsstämpel som visar andra utanför We Consulting vad vi redan vet, nämligen att We är en jättebra plats att arbeta på!

I mars nästa år kommer listan med Sveriges 25 bästa arbetsplatser och We hoppas såklart på att finnas med på den listan.

– Det viktigaste är dock att vi utifrån vårt resultat nu jobbar vidare och fortsätter utveckla oss, något vi börjar med direkt och tillsammans med medarbetarna, säger Sophia.

Great Place to Work® hjälper organisationer inom alla branscher och av alla storlekar att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. Läs mer på www.greatplacetowork.se

Back To Top