skip to Main Content

Corporate Responsibility

För att det är idag vi bygger morgondagens samhälle

Hållbarhet

HÅLLBARHET FÖR OSS

Vi bygger framtidens infrastruktur och i den rollen tycker vi det är extra viktigt att vi tar vårt ansvar för en hållbar utveckling.  För oss handlar det om att We Consulting skall fatta beslut som gynnar både miljö och samhälle långsiktigt, som till exempel vilken teknologi vi jobbar med, hur våra arbetsvillkor ser ut och vad vi gör för samhället bortom vår dagliga verksamhet.

Läs mer om hållbarhet
byggledare inom fiberutbyggnad

VÅRA VÄRDERINGAR

Glädje, enkelhet och långsiktighet är den styrande kompassen till allt vi gör och de präglar beslut och handlingar på alla nivåer i vårt företag. De påverkar allt från vad vi har för teamaktiviteter till hur och med vilka vi väljer att göra affärer.
Vi vill sprida dem även utanför vår organisation och se till att våra partners respekterar miljö och människor på samma sätt som vi.

Läs mer om våra värderingar

VÅR MILJÖPOLICY

En av våra grundvärderingar är långsiktighet och det gäller inte bara oss som företag, utan också vår omvärld. På We jobbar på vi flera sätt för att öka medvetenheten om vår miljöpåverkan och underlätta för medarbetare att minska den och ta med hållbarhetsperspektivet i alla delar av vår vardag.

Vi har tagit fram en miljöpolicy som vägleder oss i arbetet!

Läs mer om vår miljöpolicy
Back To Top