skip to Main Content

We fick strålande betyg i Ecovadis leverantörsutvärdering

We Fick Strålande Betyg I Ecovadis Leverantörsutvärdering

We Consulting har för andra gången genomfört organisationen Ecovadis leverantörsutvärdering och vi är stolta över att nå topp 30% av världens företag. 

I årets mätning uppnådde vi resultatet 60 och kvalificerar oss därmed för deras Silver Recognition Level, vilket innebär en placering på deras Topp 30% av alla utvärderade företag i hela världen. Det är ett resultat vi är väldigt stolta över.

Mätningen genomförs av tusentals företag och mäter företagets samhällsengagemang (ISO26000) och arbetsvillkor (OHSAS18001). Syftet är att säkra att vi som leverantör har rutiner och processer för bra arbetsförhållanden, mot korruption och mutor, att vi jobbar med välgörande ändamål och utbildar vår personal i tillräckligt stor utsträckning bland annat.

För två år sedan genomförde vi denna mätning första gången, då vi som nystartade var mitt i arbetet att bli certifierade. Då fick vi resultatet 44 av 100 möjliga, vilket var bra med tanke på att vi ännu inte hade en kvalitets- eller miljöcertifiering. Årets resultat på 60 var alltså en rejäl förbättring.

– Det här är jättekul och ett bra bevis på att vi lyckats få med hela företaget i ett långsiktigt hållbarhetsarbete, där kärnan kommer från medarbetarna och deras initiativ.
Avgörande är att medarbetarna upplever att vi lever våra värderingar och bidrar till samhället i stort, och inte fokuserar på kortsiktiga ekonomiska resultat, något som mätningen visar att vi lyckats bra med, säger Patrik Olsson, Kvalitets- och Miljöchef på We Consulting.

Vill du veta mer om vårt CSR-arbete? Kontakta Patrik Olsson!

Back To Top