skip to Main Content

We hjälper Telenor att säkra kvaliteten på 3G-nät i tunnelbanan

We Hjälper Telenor Att Säkra Kvaliteten På 3G-nät I Tunnelbanan

När GSM-operatörerna skulle uppgradera sina nät i Stockholms tunnelbana till 4G drog ett komplext projekt igång. Tack vare en snabb rekrytering och en konsult med dubbel kompetens inom både Radio och SA, kunde Telenor se till att deras kunder har samma höga kvalitet i 3G-nätet hela vägen.

GSM-operatörernas flytt från SL:s gamla kabel till 3G-nätet innebar en stor risk för störningar med PIM (Passiv Intermodulation) i antennsystemet. Problemet kan uppstå när man kör många frekvenser och tekniker i samma system.

We Consulting fick förtroendet att bevaka och kontrollera kvaliteten i Telenors 3G-nät under uppgraderingen. Vår konsult Peter Kvist har uppdraget att följa upp mätningar och kontrollera så att kvaliteten inte försämras. Uppdraget innebär även att kontrollera alla förslag på teknisk lösning som respektive operatör kommer in med inför uppgraderingen, för att identifiera eventuella störningsrisker på Telenors nät.

Peter följer också upp mätningar och lämnar förslag på förbättringar. När arbetet är utfört ansvarar han för lasttester på siten för att verifiera att kvaliteten inte påverkats.

Under projektet har We Consulting har också bidragit till att ta fram en operatörsgemensam process för den här typen av arbete. Tillsammans med de olika operatörerna har We tagit fram en arbetsprocess som uppdateras löpande utifrån arbetet med pilotsiterna.

– Det känns bra att vi kan hjälpa Telenor bevaka kvaliteten i deras tjänster och samtidigt bidra till att skapa en bra process tillsammans med övriga operatörer för framtida projekt, säger Fredrik Grähs, kundansvarig och konsultchef på We Consulting.

Under 2015 utfördes arbetet på pilotsiter men i år börjar den stora roll-outen, som pågår till andra kvartalet 2017.

Telenor

Back To Top