skip to Main Content

Välkommen till vår nedladdningsportal.

Tack för ditt intresse, här kan du beställa vilka filer du vill få skickade till dig!

Vänligen fyll i uppgifterna här så skickar vi filerna till dig!

We Consulting enkät om mobiltäckning
”We Consulting och Sverige Byggers enkät om inomhustäckning. I en enkät från december frågade vi Bygg- och fastighetsbranschen några frågor om problem med inomhustäckning, om man tar hänsyn till detta i sina projekt, samt om man tror att det tillför värde till fastigheten.”

Stöddokumnet för införande av DAS 20171208
”Operatörerna har tillsammans tagit fram tekniska riktlinjer för hur antennät för operatörsneutral mobiltäckning inomhus skall utformas. Dessa krav skall följas av projektören som utformar den tekniska lösningen, och i kravspecifikationen ställs även krav på mätningar och dokumentation. We Consulting följer alltid dessa krav och är godkända av operatörerna att utforma och bygga denna typ av system.”

Back To Top