skip to Main Content

Kostnadseffektivitet och entreprenadstyrning i fokus när Svenska kraftnät genomfört en av Sveriges största upphandlingar i energisektorn, som We Consulting fått förtroendet att projektleda.

Sedan mars 2014 har den planerats och genomförts, en av Sveriges största upphandlingar på energiområdet. Kajsa Sjölander, projektledare på We Consulting, har varit huvudprojektledare för Svenska kraftnäts stora upphandling.

Jag har haft som mål att bidra med min tidigare erfarenhet som jag till stor del fått med mig ifrån telekomsektorn. Jag har även haft en stor ödmjukhet och varit öppen för nya ideér och förslag då det handlar om en för mig ny bransch.
Kajsa Sjölander, We Consulting

Upphandlingen, som nu avslutats, avser nationellt stamnätsunderhåll och berör underhåll av luftledningar och stationer samt skogligt underhåll. Kajsas och We Consultings roll har varit att hålla ihop alla delar av upphandlingsarbetet, driva mot rätt resultat och styra upphandlingen med ett tydligt fokus på kostnadseffektivitet och entreprenadstyrning.

I underhållsupphandlingen har vi lagt grunden för att få en betydligt bättre kontroll över alla de arbeten som görs på stamnätet och alla våra underhållsaktiviteter är nu väl beskrivna och kopplade till såväl checklistor som prislistor. Kajsa har fungerat utmärkt som projektledare och hjälpt oss att få förutsättningarna för en väl fungerande entreprenadstyrning på plats.
Hans Lagergren, Svenska kraftnät

 

Back To Top