skip to Main Content

Receptet för att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser


– Många företag vill naturligtvis vara Sveriges bästa arbetsplats, men det är inte många som kan skryta med att faktiskt vara en av dem! säger Lars Cronehag, försäljningschef och tf HR-chef på We Consulting.

Hela 96 % av våra medarbetare tycker att att We är en bra arbetsplats i det globala undersökningsföretaget GPTW`s (Great Place To Work) årliga undersökning. Ett resultat vi är otroligt stolta över och som vi vill fortsätta vårda.

Det som gör oss unika i konsultbranschen är att så många medarbetare är delägare.

– Alla som vill har möjlighet att vara delaktiga och detta skapar en fantastisk och helt unik teamkänsla, säger Lars Cronehag.

Under vår nu sexåriga resa har vi alltid varit tydlig med att det är medarbetarna som är det verkliga värdet. Det är hos dem kompetensen finns, och vill man ha den bästa kompetensen så måste man se till att vara den bästa arbetsgivaren.

– Vi arbetar mycket med bland annat interna nätverk, som vi kallar We Share. Det går ut på att man träffar kollegor som arbetar med samma arbetsuppgifter på andra kontor, för att skapa utrymme för erfarenhetsutbyte och samarbete. Det har resulterat i en hjälpsam och kollegial känsla, vilket av våra kontor man än kommer in på, säger Lars Cronehag.

Det är också medarbetarna som ser till att vi kan vara på tårna när det kommer till branschförändringar. I nära samarbete med medarbetarna beslutar ledningen vilka produktspår man vill satsa vidare på.

– Medarbetarfokus är primärt i ledningsarbetet. Alla ska bli sedda, uppmärksammade och känna sig som den värdefulla investering de faktiskt är. Glädje, enkelhet och långsiktighet – det är så vi jobbar, säger Lars Cronehag.

Själv har han varit med sedan starten 2013 och fått se verksamheten växa från nystartat litet bolag till en etablerad partner inom nätinfrastruktur.

– Men engagemanget är precis detsamma, och det är häftigt! Drivet och viljan finns där lika stark som när vi startade.

Vill du också arbeta på en av Sveriges bästa arbetsplatser?
Kolla in lediga tjänster på vår karriärwebb!

Back To Top