skip to Main Content

Samarbetet hjälpte Tekniska Verken i framgångsrik fibersatsning

Samarbetet Hjälpte Tekniska Verken I Framgångsrik Fibersatsning

När efterfrågan på fiber ökade snabbt i Linköping behövde Tekniska Verken hitta ett flertal personer med rätt fiberkompetens för att möta behovet. För att få bästa möjliga output av stora investeringar i infrastrukturen för fiber och lyckas på ett nytt affärsområde, valde Tekniska Verken att vända sig till We Consulting för att få hjälp med kompetens och rekrytering.
Tre år senare har Tekniska Verken nått marknadsdominans på fiberområdet inom sin geografi och tack vare ett tätt samarbete med We Consulting har de under de senaste åren fått rätt kompetens i rätt tid och anslutit 3000 nya villakunder per år. Tillsammans har vi utvecklat effektiva processer, hittat rätt kompetens i rätt tid och hela tiden utvecklat best practise.

Tekniska Verken valde att börja samarbeta med We Consulting under 2013, till att börja med i liten skala.
Bristen på fiberkompetens var ett problem som gjorde att byggnationer riskerade dra ut på tiden och försvårade en etablering inom ett nytt affärsområde. We Consulting kunde tack vare effektiv rekrytering snabbt bidra med erfarna fiberexperter.

– Det är svårt att hitta konsulter med rätt kompetens, erfarenhet och som dessutom är självgående och har stor ansvarskänsla. We Consulting har hela tiden lyckats hitta rätt personer och dessutom i tid, något som varit väldigt viktigt för oss.
– Tack vare samarbetet har vi inte bara lyckats leverera det som förväntats av oss, oftast har vi överträffat förväntningarna.
Magnus Kempe, Avdelningschef på Tekniska Verken

Idag utgör We en del av Tekniska Verkens team i olika projekt. Samarbetet spänner från små till stora fiberutbyggnadsprojekt i innerstad, villaområden och landsbygd, till projekt på företagssidan, där vi levererat kompetens inom projektledning, projektering och dokumentation och tagit fram förstudier och beslutsunderlag för nya projekt.
Vi har även samarbetat för att etablera publikt Wi-Fi för Linköping, där We Consulting bidragit med radioexpertis och analysarbete i förstudie samt projektledning för byggnationsarbetet.

Samarbetet mellan Tekniska Verken och We Consulting är ett lysande exempel på fördelarna och synergin med ett långsiktigt partnerskap, där flexibel kompetensförsörjning, kunskapsdelning och gemensam processutveckling lagt grunden till en framgångsrik satsning.

Back To Top