skip to Main Content

Sverige har täten på fiberfronten

Sverige Har Täten På Fiberfronten

Efter några dagar på FTTH Councils konferens i Amsterdam lämnar vi strax eventet hesa och med mäsströtta kroppar. Konferensen växer snabbt i omfattning och har i år samlat över 3000 deltagare vilket är ett tecken på ett växande intresset för fiberinfrastruktur i Europa.

Som svensk i den här miljön slås vi av flera olika saker. På ett vis är det som att göra en branschresa ett par år bakåt i tiden där de heta punkterna på den här konferensens agenda är samma punkter som präglade våra branschsammankomster för ett par år sedan. De äldre infrastrukturägarnas historiska positioner utmanas på olika vis av nya aktörer och friktioner däremellan uppstår kring vilka affärsmodeller, vilken reglering och marknadsföring som ska användas.

Som en konsekvens av det ökande antalet nya utmanar pågår på konferensen även en livlig diskussion om finansiering och hur nya nätägare kan attrahera det kapital som krävs för en storskalig fiberutrullning i Europa.
Det pågår också en diskussion om de europeiska konsumenternas betalningsvilja i samband med en fiberutrullning. Det verkar generellt som den europeiska marknaden ännu inte riktigt har nått punkten då nätägare övergår från att argumentera för varför hushållet bör fiberansluta sig till att istället behöva förklara för hushållet varför de ännu inte kan erbjuda en fiberanslutning, vilket är fallet i Sverige.

Vi kan inte undgå att känna oss stolta över vad vi som land har åstadkommit på fiberfronten då det vid ett flertal tillfällen refereras till den skandinaviska modellen (vilket vi väljer att höra som den svenska modellen).

Å andra sidan inser man ganska fort att vi är ett försvinnande litet land i jämförelse med de europeiska marknaderna. Det kan till ett exempel medföra att en låg grad av fiberpenetration i ett land trots allt kan betyda att fler hushåll har fiberanslutits än på vår snart färdigbyggda marknad.

Kolla gärna vårt Instagramkonto för fler bilder och intervjuer med Joel Pirard från DigPro och bredbandsveteranen Crister Mattsson!

Har du frågor om fiberutbyggnad? Välkommen att höra av dig till oss!

 

David Björklund
david.bjorklund@we-consulting.se
+46 706 75 88 76

 

Lars Tegnemyr
lars.tegnemyr@we-consulting.se
+46 767 717150

Back To Top