skip to Main Content

Utbildning i Robust fiber med Nordens främsta experter

Vi anordnar flexibla utbildningar i Robust fiber till fast pris. Det finns både öppna utbildningar dit du kan anmäla dig och skräddarsydda lösningar där våra experter utbildar på plats hos er.

Robust fiber är en efterlängtad standardisering för hög kvalitet och driftsäkerhet som tagits fram av telekombranschen och där We Consulting som ledande aktör varit starkts bidragande. Därför kan du vara säker på att du eller din personal får den bästa utbildningen – av Nordens ledande experter på nätinfrastruktur!

Utbildning Robust fiber

För dig som arbetar med fiberanläggningar finns nu möjligheten att ta ett utbildningsbevis eller personcertifikat för Robust fiber. Det ger konkurrensfördelar, är en viktig vidareutbildning för personalen och visar att ert företag är en seriös aktör.

Fler och fler beställare av fibernät ställer även som krav att personal ska vara certifierad eller ha utbildningsbevis – så passa på att vara redo och en av de första aktörerna med kvalitetsstämpel!

Läs mer på robustfiber.se

Utbildningsbevis

Utbildningsbevis är till för dig som arbetar som installatör, anläggningstekniker, schaktentreprenör inom fiberförläggning, inmätare eller söker mer kunskap inom området förläggning av fibernät.

Under utbildningen går vi igenom utvalda delar av ”Anvisningar för robust fiber”. Utbildningen är förberedande för att du ska klara provet för utbildningsbeviset och följer den kravspecifikation som Robust fiber tagit fram.

Vid provtillfället ska du kunna visa på kunskaper och färdigheter för de olika minimikraven i Robust fiber. Du ska även ha kännedom om var du kan hitta olika typer av information i anvisningarna.

Utbildning för utbildningsbeviset utför We Consulting på plats hos er.

Intresseanmälan
Innehåll
 • Introduktion
 • Fiberanläggningsprojekt
 • En orientering – Nät och noder
 • Förberedelser
 • Kanalisation
 • Optokablar
 • Trummor
 • Förläggning
 • Spårbarhet
 • Anslutning och terminering
 • Miljö och arbetsmiljö
 • Förläggningsmetoder
 • Site och nod
 • Märkning
 • Dokumentation
 • Besiktning

Personcertifikat

Personcertifikat är för dig som arbetar som projektör, projektledare, arbetsledare, besiktningsman, materialleverantör, beställare av entreprenadtjänster eller konsult.

Utbildningen går på djupet igenom ”Anvisningar för Robust fiber” och ger dig djup kunskap om fiberanläggningar.

Utbildningen är förberedande för att du ska klara provet för personcertifikatet och följer den kravspecifikation som Robust fiber tagit fram.

Vi erbjuder både öppna utbildningar samt utbildningar på plats hos er.

Mer information och villkor.

Utbildning två dagar: 6900 kr ex moms
Certifieringen: 3800 kr ex moms

Jag vill boka
Innehåll
 • Introduktion
 • Begrepp och definitioner
 • Nät
 • Förläggningsmetoder
 • Site och Nod
 • Dokumentation
 • Besiktning
 • Utbyte av erfarenheter
Om utbildning & slutprov
 • Antalet personer per utbildningsdag är maximerat till 20 st.
 • Utbildningsmaterial finns i form av anvisningar på robustfiber.se
 • Utbildningen sker på svenska och utbildningsmaterialet är på svenska.
 • Vid utbildningstillfället kommer det finnas möjlighet att genomföra prov för utbildningsbevis eller personcertifikat.
 • För prov tillkommer en avgift till certifieringsorganet som faktureras direkt mellan den sökande och certifieringsorganet.

Utbildningsbevis anläggning: 600 kr exkl moms

Personcertifikat anläggning: 3.800 kr exkl moms


Back To Top