skip to Main Content

Uppskattad kom-igång-hjälp med PTS nya driftsäkerhetsföreskrifter

Uppskattad Kom-igång-hjälp Med PTS Nya Driftsäkerhetsföreskrifter

Kraven på nätägare vad gäller driftsäkerhet har skärpts ordentligt i samband med att PTS nya driftsäkerhetsföreskrifter släpptes i våras.  We Consulting är en av tre samarbetspartners som Svenska Stadsnätsföreningen valt ut för att vägleda medlemmarna i arbetet med de nya föreskrifterna och gensvaret har varit väldigt positivt.

We Consulting har sedan i mars erbjudit kom-igång-hjälp till nätägare som vill få grepp om PTS nya driftsäkerhetsföreskrifter och hur de ska appliceras i sin dagliga verksamhet. SSNf har tagit fram ett ledningssystem som fungerar som guidelines i arbetet och We Consulting har bland annat utifrån dessa arbetat fram ett startupplägg för medlemmarna.

Fokus på enkelhet

– Vi har satsat hårt på att göra det så enkelt som möjligt för medlemmarna att ta till sig och nå målen för verksamheten enligt de nya föreskrifterna. Vi har därför kompletterat SSNf:s guidelines med ett två-dagars startpaket innehållande introduktion, workshop och inventering. Vi vill göra föreskrifterna mer lättillgängliga och avdramatisera innehållet, som kan kännas överväldigande. I samarbete med SSNf och utifrån erfarenheter från branschen tolkar vi innehållet och omvandlar det i praktiska exempel som vi startar upp arbetet med. Det ger en lättgreppad sammanfattning av nuläget och vad som praktiskt behöver göras, berättar Sabine Zimmerl-Berg som tagit fram Kom-igång-upplägget.

Upplägg som varvar teori med praktik

We Consultings upplägg består av två delar. Det inleds med en kortare teoridel där alla i verksamheten samlas, från VD till tekniker. Det här ger en viktig förankring i organisationen, något som hjälper de som sedan hanterar den dagliga driften. Det teoretiska omvandlas i praktiska exempel i workshop-format, som ger deltagarna en möjlighet att göra föreskrifterna konkreta och förstå vad de innebär i den dagliga verksamheten.

Dag två görs en inventering av nätet. Utifrån det skapas en rapport som beskriver vilka åtgärder som ska till och i vilken ordning de bör utföras.

Från osäkerhet till optimism

Stora förändringsarbeten är ofta övermäktiga i en organisation som redan växer och har fullt upp. Sabine Zimmerl-Berg möter ofta kunder som inte vet hur de ska komma igång och vart de ska börja.

– Stadsnäten bygger ut kraftigt just nu och har mycket att göra, men vårt upplägg har verkligen hjälpt dem komma igång. Vi får mycket positivt mottagande och kundutvärderingarna är strålande. Behovet är stort och jag tror vi har träffat rätt i vårt upplägg, där vi hjälper kunden från start till mål och får stadsnäten att känna att det är genomförbart med hjälp av oss och SSNf:s verktygslåda, berättar Sabine.

– Det är bra att få in någon utifrån som hjälper oss att komma igång. Det ger också mycket att få ta del av erfarenheter från någon som är insatt och har samlat kunskap och lösningar från andra aktörer i branschen, säger Tommy Åberg, Stadsnätschef Falu Energi & Vatten AB, Falun

Efter startpaketet har flera kunder efterfrågat fortsatt stöd och We har idag en rad uppdrag såsom projektledning, stöd i olika processer som exempelvis klassificering, riskanalyser och liknande samt resursstöd i anpassningar och hantering av dokumentationen.

– Det trevligaste är att vi kan hjälpa såväl små som stora stadsnät och med vitt skilda affärsmodeller. Alla har glädje och nytta av hjälpen, vilket känns jättebra, summerar Sabine Zimmerl-Berg.

PTS nya driftsäkerhetsföreskrifter

Sabine Zimmerl-Berg håller en tvådagars Kom-igång-workshop för Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten. 

driftsakerhet2

Grupparbeten med praktiska exempel ger en konkret introduktion till föreskrifterna. 

 

 

 

Back To Top