skip to Main Content

Varumärket WE försvinner

Varumärket WE Försvinner

We consulting och IKKAB kommer att resultera i en helt ny strategi, nytt namn och nytt varumärke! Arbetet kommer till stor del från de sexton varumärkesambassadörer som utsetts inom bolaget. Båda företagen har tidigare arbetat mycket med värderingstyrt självledarskap i platta organisationer och har starka företagskulturer som utgår från medarbetaren. Det nya gemensamma varumärket lanseras den 11 maj på en intern konferens. Varumärkena WE Consulting och IKKAb kommer att avvecklas efter sommaren och istället kommer det nya företagsnamnet att bli Vinnergi.

För att säkerställa expansionen på en föränderlig marknad kraftsamlar IKKAB och WE Consulting sina verksamheter i en ny affärsmodell och nytt företagsnamn och ny gemensam varumärkesplattform. Målsättningen är att göra det så enkelt som möjligt för kunderna att förstå och sedan välja de delar i det samlade kunderbjudande som stödjer deras tillväxt. Processen har pågått under ett par månader och nu ska plattformen lanseras på en intern konferens lördagen den 11 maj. Sabine Zimmerl–Berg från We Consulting är en av 16 varumärkesambassadörer som varit engagerade i arbetet. Sabine berättar:

– Processen har varit mycket intensiv med spännande uppdrag där vi verkligen har fått tänka till. En utmaning var att tala samma språk – samma ord kunde exempelvis olika innebörd beroende på om man var från IKKAB eller We. Men trots detta var likheterna ändå slående när det kom till synen på värdegrund och kundperspektiv. I arbetet ingick ett framtidsperspektiv som man lätt glömmer i sin egen vardag och för mig blev det konkret och ingav en positiv framtidstro på vårt gemensamma varumärke.

Martin Malik från IKKAB är också en varumärkesambassadör och han berättar om arbetsprocessen:

– Vi genomförde totalt fem workshopar där vi samlades hos både We och IKKAB på olika kontor runt om i Sverige. På de första tre workshoppar svarade vi på hundratals frågor och de sista två var mer lekfulla med omröstningar och smarta motiveringar för att få fram våra kärnvärden och gemensamma identitet.

Den nya plattformen består av en ny affärsmodell, kärnvärden, mission, vision och gemensam identitet. Resultatet är en spännande kombination av två starkt kompletterande företag som nu kan erbjuda nya och strategiska affärsvärden för aktuella kunder. För ett par veckor sedan fick alla varumärkesambassadörerna och ledarskapet inom bolagen den nya plattformen presenterad. Sabine berättar:

– Nu när jag fått ta del av resultatet är det förbluffande mycket som känns igen och jag tar gärna ansvar för att medverkat till den. I materialet som presenterades fick jag verkligen känslan av att ha varit direkt delaktig och jag hoppas att alla medarbetare som inte haft förmånen att vara med ändå kommer att känna igen sig i värdeorden och vårt framtida budskap till medarbetare såväl som våra kunder. Den nya varumärkesstrategin pekar ut en riktning men hur vi tar oss dit och vad vi fyller vår verklighet med över tid gör vi, alla medarbetare tillsammans.

Martin instämmer och fyller i:

– Jag tror att alla kommer att ta emot det jättepositivt och kunna känna igen sig i det nya varumärket. Det bästa är att det verkligen är modernt och lätt att identifiera sig med. De nya kärnvärdena speglar kulturerna på både IKKAB och We Consulting och skapar samtidigt vår nya gemensamma kultur.

Det fusionerade bolaget ska nu bli ett enat kraftcentrum som med liv och lust ska producera lönsamma kundvärden, inspirera medarbetarna, vara skonsamt mot moder jord och sträva efter att göra samhället smartare och världen lite bättre.

För mer information:
Sabine Zimmerl–Berg, We Consulting, sabine.zimmerl–berg@we–consulting.se 
Martin Malik, IKKAB martin.malik@ikkab.se 

Back To Top