skip to Main Content

We arbetar för fler kvinnor i branschen

På We Consulting arbetar vi aktivt med jämställdhet, ledarskap och en inkluderande företagskultur. En del i arbetet är att vi engagerat oss i Womentor, ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i IT- och telekombranschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män.

Sara Kebert, vår konsultchef i Stockholm, har deltagit i programmet under året.

– Det har varit väldigt spännande och utvecklande att lära känna så många kvinnliga branschkollegor, och ta del av hur andra bolag arbetar med ledarskap.

Programmet består av flera delar – en ledarskapsutbildning, en personlig mentor och olika projektarbeten.

– Under året har jag fått flera ögonöppnare, saker som man gör och tänker av gammal vana men som jag nu lär mig att förändra. Historiskt jag till exempel haft en tendens att – omedvetet – ställa högre krav på kvinnliga sökande än manliga. Forskning visar också att det är vanligt att man tittar på potentialen hos manliga sökande medan kvinnliga bedöms på sina meriter. Det har jag nu insett och förändrat. Att bli varse och reflektera över sitt eget beteende i det dagliga är oerhört viktigt, säger Sara Kebert.

Att ändra tankebanor och invanda mönster är förstås inget man gör över en natt. Det kräver aktivt arbete i vardagen och i alla sammanhang när människor möts.

– Det är tydligt att en sådan förändring måste komma uppifrån i organisationen – att man lever som man lär. Vi chefer måste bli bättre på att aktivt inkludera alla medarbetare – oavsett kön, ålder eller om man är ensam inom sitt yrkesområde på jobbet.

I Womentor engageras inte bara adepter som Sara utan hela företaget är med på resan. Att delta var ett självklart val för We Consulting.

– Vi blir förebilder och vi får hjälp med verktyg för utveckling. Det är viktigt för oss och branschen att vara delaktiga i att skapa förutsättningar och utveckling i frågan kring jämställdhet och mångfald, säger Lars Cronehag, tf HR-chef.

 

Fakta Womentor

Womentor har drivits sedan 2006, som ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i IT- och telekombranschen som vill åtgärda den sneda könsfördelningen i branschen. Det huvudsakliga syftet är att öka andelen kvinnor i hela branschen och öka de enskilda företagens förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett om de är män eller kvinnor.

Huvudfokus ligger på att öka andelen kvinnor på chefsposition, då forskning visar att fler kvinnor på chefspositioner har en positiv inverkan på andelen kvinnor totalt i företaget, och att progress inom framstående företag i sin tur har en positiv inverkan på branschen i övrigt.

Läs mer om Womentor här: http://womentor.se

Back To Top